Realizacja inwestycji miała za zadanie podniesienie warunków bezpieczeństwa oraz warunków użytkowania, pośrednim efektem będzie również podniesienie walorów estetyczno-wizualnych, a także zwiększenie atrakcyjności tego obszaru miasta pod kątem rekreacji i wypoczynku.

Podstawowy zakres robót dotyczył :
• budowy ciągu pieszo-rowerowych stanowiącego element składowy w zakresie kontynuacji ścieżki dydaktycznej,
• budowy pochylni stanowiących rozwiązanie w zakresie zniwelowania różnic wysokościowych w terenie,
• budowy oświetlenia parkowego (lampy solarne), stanowiących oświetlenie dla projektowanego układu komunikacyjnego,
• wskazania lokalizacji i rozwiązań dla proj. Obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci),
• wskazania rozwiązań dla zagospodarowania skarpy jeziora Małego w tym umocnienie skarpy z zastosowaniem m.in. rozwiązań w postaci koszy i gruntu zbrojonego z georusztu i zagospodarowania terenów zielonych.

Koncepcja określała przestrzenną lokalizację elementów zagospodarowania terenu oraz zawierała dokładny wykaz gatunków roślin, jakie muszą być użyte w ostatecznym opracowaniu z naciskiem na gatunki roślin krajowych. Proces projektowy polegał na uszczegółowieniu założeń koncepcji i jej adaptacji do zastałych warunków terenowych, a w szczególności do wykonanej inwentaryzacji dendrologicznej. Koncepcję zmodyfikowano tak, aby w pełni zachować i wyeksponować istniejący drzewostan. Wprowadzono szereg technologii, mających na celu zabezpieczenie istniejącej skarpy przed erozją wodną – takie jak kosze gabionowe, geokraty, hydro obsiew. Dodatkowo w obrębie istniejącego, rosnącego na skarpie drzewostanu wprowadzono gęste nasadzenia z roślin runa parkowego. Rośliny te poza efektem wizualnym będą swoimi korzeniami zabezpieczać powierzchnie skarp przed osuwaniem się. Zgodnie z założeniami koncepcyjnymi wzdłuż promenady przewidziano niecki retencyjne obsadzone roślinnością wodną i przywodną , zmodyfikowano jednak kształt niecek tak, aby zachować istniejący drzewostan oraz nadać im bardziej naturalistyczny kształt i formę. Niecki retencyjne to jeden z głównych elementów tej części założenia parkowego, mają one zgodnie z najnowszymi EKO trendami retencjonować wodę opadową, tworząc jednocześnie bardzo cenne zbiorowiska roślinne stanowiące siedlisko bytowania wielu cennych owadów i małych płazów, jak również bazę żerową dla ptaków owadożernych . Ciekawym rozwiązaniem jest wykonanie wokół pamiątkowego kamienia poświęconego 50-lecia Koła Pszczelarzy w Pobiedziskach – łąki z roślin stanowiących pożytek dla pszczół, dzięki czemu w okresie letnim możemy zaobserwować w okolicach pomnika wiele tych cennych owadów. Łącznie wzdłuż całej promenady posadzono ponad 10. tysięcy roślin z czego ogromną większość stanowią obficie kwitnące byliny. Odtworzono lub wykonano ponownie ponad 600 m2 trawników. Uporządkowano i zabezpieczono przed erozją wodną wszystkie strome skarpy. Całkowitej rewitalizacji i przebudowie poddano całą przestrzeń od szkoły aż do brzegu jeziora.

Krzysztof Sobolewski
Projektant/Koordynator prac projektowych
Firma Ska Projekt

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content