O “najeźdźcach” w przyrodzie

Gatunek zajmujący dość szybko dany obszar, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i zagraża rodzimym organizmom nazywamy gatunkiem inwazyjnym. Taki gatunek konkuruje z rodzimymi roślinami i może doprowadzić do ich wyginięcia. Populacje gatunków inwazyjnych są ogromnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej cennych ostoi. Co możemy zrobić w walce z nimi? Co może wkroczyć na[…]

Miejsca różnorodności, miejsca zachwytu

Ukołysani łąkami Czerwcowe morze traw i kwiatów przywołuje dobre odczucia. Bywanie w otoczeniu dzikiej przyrody istotnie wpływa pozytywnie na nasze emocje – dzika przyroda jest ważna. Ostoje różnorodności gatunkowej są dla nas dziedzictwem, które rozwijało się setki lat, a przy tym daje nam szansę na spotkanie z rzadkimi dzikimi roślinami, zwierzętami i grzybami. Duże bogactwo[…]

Przyroda przez wieki

Zielone wehikuły czasu Krajobraz naszej okolicy tworzą obszary o różnej historii użytkowania. Starsi mieszkańcy pamiętają pola uprawne, które dzisiaj pokrywają lasy. Wokół Pobiedzisk zachowały się także ostoje przyrody, które trwają jako lasy, łąki i torfowiska od dłuższego czasu. Istnieją nieprzerwanie od kilku wieków i są wyjątkowo cenne – to tam spotkamy pozostałości dawnych puszcz, a[…]

Miejsca cenne przyrodniczo

Zmiany klimatu wpływają na przyrodę naszej okolicy. Zielono-niebieska infrastruktura powinna być częścią troski o zachowanie różnorodności przyrodniczej. Jest w niej szansa na pozytywne zmiany – może przyczynić się do zwiększenia zatrzymywania wody, ochrony gleb, zachowania w krajobrazie miejsc przyjaznych organizmom. Miejsca cenne przyrodniczo są naszym dziedzictwem lokalnym. Ich ochrona jest działaniem wspierającym ochronę zasobów wodnych,[…]

Prace przy budowie Parku Miejskiego trwają

Trwa realizacja zadnia nr 3 pn.: „Budowa Parku Miejskiego w Pobiedziskach”  na kwotę  2.807 598,55 zł brutto, z terminem wykonania 129 dni od dnia podpisania umowy tj. 29 grudnia 2023 r. Zrealizowano roboty porządkowe oraz część robót ziemnych, wybudowano kanał technologiczny,  zdemontowano ogrodzenie, wbudowano oporniki i wykonano konstrukcje pod ścieżki. Przygotowano teren pod zagospodarowanie zielenią.[…]

Budowa placu zabaw dla najmłodszych dobiega końca

Trwa realizacja zadnia nr 1 podzadania pn.: „Budowa Parku Malucha w Pobiedziskach” na łączną kwotę 909 140,32 zł brutto. Zrealizowano roboty ziemne, wykonano prace brukarskie, zamontowano lampy solarne oraz znaczną cześć urządzeń i wyposażenia placu zabaw. Wykonawca oczekuje na dostawę ostatnich urządzeń i elementów wyposażenia placu zabaw. Termin realizacji zadania 15.12.2023r. Wartość dotychczas odebranych robót:[…]

Budowa promenady w Pobiedziskach zakończona

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat. Zadanie nr 1 „Budowa promenady w Pobiedziskach wraz z oświetleniem solarnym: Łączna kwota za usługę: 1.921.663,91 zł. Przypominamy, że projekt polega na utworzeniu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gminy[…]

Trwa realizacja zadania

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat. Kontynuowane są roboty budowlane dla zadania nr 1 „Budowa promenady w Pobiedziskach wraz z oświetleniem solarnym: Prace ziemne związane z urządzeniem zieleni przy promenadzie. Wartość zadania: 404 321,09[…]

Rusza budowa parku miejskiego nad Jeziorem Małym

Dnia 22 sierpnia  2023 roku  podpisano umowę dla zadnia nr 3 pn.: „Budowa Parku Miejskiego w Pobiedziskach”  na kwotę  2.776.666,18 zł brutto, z terminem wykonania  90 dni od dnia podpisania umowy tj. koniec listopada 2023 r. To kolejna, po promenadzie i Parku Malucha, inwestycja powstająca w ramach projektu Zielono-Niebieskie Pobiedziska. Park Miejski zajmie powierzchnię 6170,0[…]

Pobiedziska wybrały zieloną drogę

Gmina Pobiedziska realizuje projekt „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Powstaną dwa parki: Park Malucha i Park Miejski, promenada oświetlona lampami fotowoltaicznymi, przewidziana jest również renaturalizacja istniejącego rowu między dwoma jeziorami. Wszystko co robimy w tym projekcie ważne jest dla czystego powietrza i dla ludzi. Parki,[…]

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content