Konferencja kończąca projekt Zielono-niebieskie Pobiedziska

W Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Zaproszonych gości przywitał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Artur Ostatkiewicz, a spotkanie otworzył Burmistrz Ireneusz Antkowiak wraz z Klaudią Sady – jedną z inicjatorów powstania parku miejskiego. Minister Klimatu i Środowiska Paulinę Hennig-Kloskę reprezentowała Agnieszka Wiśniewska, która odczytała list gratulacyjny. W swojej prezentacji[…]

Co już zrobiliśmy i co zamierzamy zrobić?

Gmina Pobiedziska wykorzystując doświadczenia z projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, a także zdając sobie sprawę z faktu, jak ważna jest ochrona klimatu oraz minimalizowanie odczuwania jego zmian, podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki którym poprawia się jakość i komfort życia mieszkańców, ale też minimalizowany jest negatywny wpływ na środowisko naturalne i klimat. Dlatego też zwiększamy ilość[…]

Wykonanie ścieżek łączących „Promenadę” z ul. Kostrzyńską i Parkiem Miejskim oraz renaturalizacja rowu

Rozpoczęcie prac poprzedzone zostało wykonaniem ekspertyzy przyrodniczej i sprawdzeniem wszystkich terenów zieleni w obrębie planowanej inwestycji na obecność ptaków i gatunków chronionych. Po wykonaniu ekspertyzy przystąpiliśmy do ogrodzenia placu budowy i zabezpieczenia drzew. Prace rozpoczęliśmy od oczyszczenia skarp wzdłuż promenady pod planowane przyszłe nasadzenia. Zostały wykonane ścieżki/drogi dojazdowe wzdłuż boiska szkolnego i przy ul. Kostrzyńskiej[…]

Metamorfoza Parku Miejskiego

Obszar objęty pracami uległ największej metamorfozie w odniesieniu do stanu istniejącego. W ciągu zaledwie kilku miesięcy zamienił się z zapomnianych i zdziczałych terenów, będących kiedyś gospodarstwem rolnym a jeszcze jesienią 2023 nieprzebytą gęstwiną drzew i krzewów, na nowoczesny i bardzo uporządkowany park miejski. Metamorfoza ta wymagała ogromnych nakładów prac szczególnie w zakresie prac ziemnych i[…]

Budowa Parku Miejskiego

Rozpoczęcie prac poprzedzone zostało wykonaniem ekspertyzy przyrodniczej i sprawdzeniem wszystkich terenów zieleni w obrębie planowanej inwestycji na obecność ptaków i gatunków chronionych. Po wykonaniu ekspertyzy przystąpiliśmy do ogrodzenia placu budowy. Zastany teren budowy był gęsto zarośnięty krzewami oraz wysokimi trawami. Po zabezpieczeniu drzew przystąpiono do prac przygotowawczych. Na teren budowy wjechał ciężki sprzęt przeznaczony do[…]

Park Malucha

W parku zastosowano bardzo dużo elementów związanych z retencjonowaniem wody, wraz z wprowadzaniem charakterystycznych dla nich roślinzbiorowisk wodnych i przywodnych. W projekcie zastosowano gatunki krajowe pozyskane z lokalnych szkółek. Projekt pod kątem zagospodarowania, doboru i lokalizacji grup roślin przewidywał powstanie kontrastowego zestawienia barw i form roślinnych. Kompozycje roślinne mają być zarówno efektowne jaki łatwe w[…]

Budowa promenady

Realizacja inwestycji miała za zadanie podniesienie warunków bezpieczeństwa oraz warunków użytkowania, pośrednim efektem będzie również podniesienie walorów estetyczno-wizualnych, a także zwiększenie atrakcyjności tego obszaru miasta pod kątem rekreacji i wypoczynku. Podstawowy zakres robót dotyczył :• budowy ciągu pieszo-rowerowych stanowiącego element składowy w zakresie kontynuacji ścieżki dydaktycznej,• budowy pochylni stanowiących rozwiązanie w zakresie zniwelowania różnic wysokościowych[…]

Co zrealizowaliśmy?

Zagospodarowanie terenów zieleni przy promenadzie W roku 2022 Gmina Pobiedziska podpisała umowę z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. na realizację prestiżowego zadania – zagospodarowanie terenów zieleni przy budowanej promenadzie, biegnącej wzdłuż zachodniego brzegu J. Małe. Projekt zakładał: założenie ekologicznych, najbardziej zbliżonych do danego środowiska siedlisk roślin opartych, na rodzimych gatunkach. Przedsięwzięcie to nie należało do[…]

Jak to się zaczęło?

W 2019 roku młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach złożyła na ręce Burmistrza wniosek podpisany przez 376 osób, o stworzenie na terenie miasta bezpiecznej przestrzeni zielonej, przyjaznej dla młodych, starszych i niepełnosprawnych osób. Choć gmina Pobiedziska bogata jest w tereny zielone, uczniom brakowało miejsc, gdzie mogliby integrować się, nawiązywać więzi społeczne czy organizować zielone szkoły.[…]

Zmieniamy domowe podejście i chronimy klimat

Gmina Pobiedziska od wielu lat prowadzi szereg działań dotyczących ochrony środowiska. Temat ważny, popularny i aktualny. Pytanie jak my, mieszkańcy gminy dokładamy swoją cegiełkę do tych działań? Powstaje coraz więcej energooszczędnych domów, panele fotowoltaiczne zagościły w naszym krajobrazie, oszczędzamy wodę w domu i w ogrodzie. Młodzież i dzieci chętnie biorą udział w cyklicznych konkursach o[…]

Scroll to top
en_GBEnglish (UK)
Skip to content