W 2019 roku młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach złożyła na ręce Burmistrza wniosek podpisany przez 376 osób, o stworzenie na terenie miasta bezpiecznej przestrzeni zielonej, przyjaznej dla młodych, starszych i niepełnosprawnych osób. Choć gmina Pobiedziska bogata jest w tereny zielone, uczniom brakowało miejsc, gdzie mogliby integrować się, nawiązywać więzi społeczne czy organizować zielone szkoły. To właśnie ta prośba uczniów stała się zalążkiem dużego projektu. W 2021 roku Gmina otrzymała dofinansowanie na projekt „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014- 2021. Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne. Zgodnie z prośbą młodzieży szkolnej w wyniku realizacji projektu powstały dwa parki: Park Malucha i Park Miejski, promenada oświetlona lampami fotowoltaicznymi , przeprowadzono również renaturalizację istniejącego rowu między dwoma jeziorami. Gmina podejmuje szereg działań mitygacyjnych i adaptacyjnych: zakłada parki, sadzi drzewa i krzewy, retencjonuje wodę deszczową. Zielono-niebieskie Pobiedziska, to nie tylko nazwa projektu, to nasze dziedzictwo przyrodnicze oraz nasze założenia gospodarowania przestrzenią miasta i gminy. Zaangażowanie w rozwój zielono-niebieskich Pobiedzisk i całej gminy, to także troska o świadomą społeczność lokalną i dobrą przyszłość nas wszystkich. Stąd wyjątkowe zaangażowanie nauczycieli i młodego pokolenia mieszkańców gminy. W ciągu dwóch lat szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych uczniowie uczestniczyli w warsztatach dedykowanych dla dwóch grup wiekowych, uczniów klas I-IV i V-VIII. Przyszkolne ogródki, zbieranie wody opadowej, kompostowanie, a przede wszystkim sadzenie, pielęgnacja czy zbiory, to doświadczenia bezcenne dla dzieci. Uczniowie klas starszych budowali modele odnawialnych źródeł energii, robili makiety zrównoważonych przestrzeni publicznych. To czego mogli doświadczyć, budowało ich świadomość adaptacyjną do nowej, zmieniającej się rzeczywistości klimatycznej.

Aleja starych odmian jabłoni zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Jerzykowie wielu pokoleniom uczniów szkół pobiedziskich przypominać będzie o tym projekcie. Każda szkoła ma tam posadzone przez siebie drzewo. Doświadczeniami w zakresie zielono-niebieskich działań podzieliliśmy się także z uczniami z Hiszpanii i Włoch. Wielu mieszkańców uczestniczyło w Ogólnopolskich Edukacyjnych Piknikach Ekologicznych zorganizowanych w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska” pod hasłem „Dla Klimatu i dla ludzi”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne konkursy np.: „Oszczędzam wodę” „Deszczówka więcej niż ścieki”, „Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej”, „Zielone miasto bez samochodu”, „Walczymy ze zmianami klimatu lokalnie, działamy globalnie”, „Zielono-niebieski plakat”, filmy promocyjne „Zaczynam od siebie – co mogę zrobić dla klimatu”, „Ekologia idzie w parze ze zdrowiem”. Wszystkie działania prowadziły do zwiększenia świadomości ekologicznej i klimatycznej mieszkańców, co przekłada się na zmianę zachowań na bardziej przyjazne. W 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca projekt, natomiast na konferencji w 2023 roku zostały podsumowane dotychczasowe działania w projekcie ze szczególnym uwzględnieniem zadań ekologicznych i edukacyjnych. Prelegenci przybliżyli tematykę związaną ze zmianami klimatu jako wyzwanie dla naszych miast, opowiedzieli o drzewach – fenomenie natury oraz o problemach ochrony i utrzymania jezior w obecnych warunkach. Tak wiele działań z zakresu projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska” było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Zgodnie z podpisaną umową całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła 4.182.589,31 zł, w tym kwota dofinansowania 3.551.375,90 zł. W trakcie trwania projektu dwukrotnie urealniano koszty projektu i ostatecznie całkowita wartość przedsięwzięcia stanowi 9.435.248,64 zł, a kwota dofinansowani wyniosła 8 016 136,34 zł przy wkładzie własnym Gminy Pobiedziska 1.419.112,30 zł. Zwiększenie świadomości ekologicznej i klimatycznej mieszkańców jest bezcenne, a udział w projekcie sprawił, że gmina i jednostki organizacyjne gminy podejmują szereg innych projektów i działań, które wpisują się w tę tematykę. Nie tylko chronimy nasze zielono-niebieskie dziedzictwo przyrodnicze, ale piszemy nową historię działań wzbogacających zielono-niebieski ład.

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content