Silkior

Dla klimatu i dla ludzi


Celem projektu jest zwiększenie odporn
ości gminy Pobiedziska
na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury
oraz poprawę świadomości ekologicznej
i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne.

Aktualności

Aktualny stan prac w ramach zadania Zielono-niebieskie Pobiedziska

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zielono-niebieskie Pobiedziska” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat.– Podpisano umowę na wykonanie prac przygotowawczych z zakresu zieleni – zerwanie darni, nawiezienie ziemi urodzajnej, zabezpieczenie skarp,Łączna kwota za usługę: 376.269,60 zł– Podpisano umowę na

Czytaj dalej »

Konkurs na „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem”

Mateusz Blachnierek, Maria Wachowiak i Kuba Gościniak zostali laureatami konkursu „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem” . Konkurs przeprowadzono w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”.Uczestnicy konkursu przygotowali filmy pokazujące potrzebę zachowań zmierzających do ograniczenia zmian klimatu i łagodzenia skutków tych zmian w życiu codziennym. Trwające nie dłużej niż

Czytaj dalej »

O drzewach i klimacie

O drzewach i klimacie Pierwsze organizmy żywe pojawiły się na naszej planecie ok. 3,8 miliarda lat temu i już wtedy niektóre z nich, choć jeszcze bardzo drobne i prymitywne, wykorzystywały promieniowanie słoneczne do produkcji energii w procesie fotosyntezy, której produkt uboczny, tlen, zaczął powoli i nieznacznie wzbogacać ziemską atmosferę. Zasadniczy

Czytaj dalej »

Konkurs organizowany w ramach projektu Zielono-niebieskie Pobiedziska

ZMIANA TERMINU (do 27 września 2022r.) NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH W KONKURSIE ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU ”ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA” Zapraszamy do udziału w konkursie „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem”  organizowanym w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 15-20 lat z terenu miasta i

Czytaj dalej »

Budowa promenady w Pobiedziskach

W dn. 21.07.2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym pn. „Budowa promenady w Pobiedziskach wraz z oświetleniem solarnym” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska”  dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021  ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat. Kwota dofinansowania dla całego zadania: 3

Czytaj dalej »

Adaptacja miast do nowych warunków pogodwych

Coraz cieplej Kolejna fala upałów nawiedziła nasz kraj w ostatnich tygodniach. Jej skutkiem było wyrównanie rekordu czerwcowej temperatury powietrza (38.3 °C) z 2019 a 1. lipca przetoczył się nad naszymi głowami front, który skutecznie uwolnił olbrzymie ilości wody z chmur powstałych na styku dwóch mas powietrza – zanotowano opady nawalne

Czytaj dalej »

Warsztaty w szkołach – 2021/2022

W ramach Projektu Zielono-niebieskie Pobiedziska, którego celem jest m.in. zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez szereg działań wpływających na poprawę świadomości ekologicznej i zachowań  mieszkańców  przewidziano szereg działań edukacyjnych, w tym prowadzenie warsztatów w szkołach. Realizacja projektu odbyła się przy wsparciu partnera z Norwegii  – organizacji pozarządowej INTBAU.

Czytaj dalej »

XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022

Piknik, który odbył się 11 czerwca br. na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach pod hasłem DLA KLIMATU I DLA LUDZI, zorganizowany został w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań

Czytaj dalej »

XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022

Zapraszamy na „XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022”, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022r. Piknik organizowany jest w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej

Czytaj dalej »

Rozpoczynają się prace w terenie

Gmina Pobiedziska otrzymała dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dla przedsięwzięcia pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska”. Częścią tego przedsięwzięcia jest realizacja I części zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”,

Czytaj dalej »

Rozpoczynamy realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”

W dniach 2 i 3 lutego br. w Szkole Podstawowej w Jerzykowie odbyły się szkolenia i warsztaty, które są częścią projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”. W dwudniowych zajęciach   uczestniczyło 48 nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz 10  pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Celem spotkań było nabycie wiedzy w zakresie: poznania praktycznych

Czytaj dalej »

Konferencja inaugurująca realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”

Przyszłość Gminy Pobiedziska to innowacyjność szanująca naturalne środowisko i dziedzictwo kulturowe oraz stwarzanie jak najlepszych warunków dla życia mieszkańców. W dniu 1 lutego, w Sali Szkoleniowej firmy TIP- TOPOL odbyła się Konferencja inaugurująca realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu, cele oraz produkty, które będą osiągnięte dzięki

Czytaj dalej »

Umowa w sprawie realizacji projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska” podpisana

W środę 17 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Dianę Piotrowską, p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa a Gminą Pobiedziska reprezentowaną przez Sekretarza Gminy Pobiedziska/Zastępcę Burmistrza Artura Ostatkiewicza i Skarbnika Gminy Agatę Majcherczak.

Czytaj dalej »

O projekcie

Ministerstwo Klimatu poinformowało w komunikacie, że w czerwcu ruszy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę. To element projektu pod nazwą Miasto z klimatem, a jego beneficjentami mogą być gminy miejskie w dwóch kategoriach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. Aby zdobyć pieniądze, jednostki samorządu terytorialnego muszą posiadać gotowy do realizacji projekt, który pozwoli lepiej przystosować miasto do zmian klimatu.

Co kryje się pod hasłem zielono-niebieska infrastruktura? Ministerstwo tłumaczy, że w pierwszej kolejności chce nagradzać przedsięwzięcia, w których będą się łączyć kształtowanie zieleni miejskiej i zagospodarowanie wód opadowych. Chodzi zatem m.in. o likwidację powierzchni nieprzepuszczalnych i rozwój terenów zieleni w miastach. Projekt nieprzypadkowo skierowany jest do miast – to one mają poważny problem z zatrzymaniem wody, np. tej z opadów.

Na wspomniany cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 10 mln zł. Niewiele, jeśli weźmie się pod uwagę, że Polska już teraz cierpi na deficyt wody, a za chwilę może się zmagać z najgorszą od ponad stu lat suszą. Pocieszające jest to, że ministerstwo nazywa konkurs pilotażem i jeśli będzie się on cieszył zainteresowaniem, może być powtarzany w kolejnych latach. Pozostaje liczyć na to, że w przyszłości budżet projektu będzie większy.

Uczestnicy programu mogą otrzymać dotacje maksymalnie w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 mln zł na inwestycję. To z pewnością nie uzdrowi sytuacji nawet w mniejszych miejscowościach. Tymczasem ministerstwo w swym komunikacie pisze o „wsparciu miast w drodze do transformacji, w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu”. Aby uzyskać taką odporność, potrzebne są miliardy złotych i naprawdę przemyślana strategia.

Finansowanie

Gmina Pobiedziska otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 551 375,90zł na projekt ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska działając jako Operator Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania 19 projektom złożonym w konkursie „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”. Gmina Pobiedziska znalazła się na 4 miejscu listy rankingowej, z kwotą dofinansowania 3 551 375,90 zł.

Konkurs cieszył się niezwykłym zainteresowaniem Wnioskodawców. W naborze na zielono-niebieskie inwestycje złożono 91 wniosków, na łączną kwotę 127,4 mln euro, co oznacza, że alokacja została przekroczona prawie 5,5-krotnie. Do oceny merytorycznej przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach zielono-niebieskich inwestycji zostały przekazane 84 projekty. Przygotowana w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków lista rankingowa była przedmiotem dyskusji i rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Posiedzenie Komitetu odbyło się 18 czerwca br. Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w obszarze Zmiany Klimatu w ramach zielono-niebieskich inwestycji, dofinansowanie otrzymało 19 projektów.

W związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przystąpi do podpisywania umów z Beneficjentami.

Zgłoszony do konkursu przez Gminę Pobiedziska projekt kompleksowy obejmuje zarówno działania: adaptacyjne, mitygacyjne i działania edukacyjno-informacyjne. Tematyka działań edukacyjnych poświęcona jest zmianom klimatu i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie. Poprzez realizację zadań wpływających na zwiększenie powierzchni przepuszczalnych, zagospodarowanie wody opadowej i nasadzenia nastąpi zwiększenie odporności gminy na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu.

W ramach projektu przewidziano

DZIAŁANIA ADAPTACYJNE:

  • z zakresu zielonej infrastruktury – tworzenie systemu zieleni miejskiej ( nasadzenia zieleni, ogrody deszczowe,) z zakresu niebieskiej infrastruktury gospodarowania wodą, renaturalizacja oraz zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

DZIAŁANIA MITYGACYJNE:

  • promowanie jazdy na rowerze jako alternatywy dla przemieszczania się pojazdami silnikowymi, stworzenie infrastruktury w postaci stojaków do rowerów oraz promowanie tego sposobu transportu w konkursach, zastosowanie OZE w postaci lamp solarnych do oświetlenia i uzupełnienie tworzonych terenów zieleni.

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE

  • poszerzające wiedzę na temat zmian klimatu za pośrednictwem strony www, Biuletynu Pobiedziskiego, działań aktywizujących, konkursów, szkoleń i warsztatów.

Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne.

W projekcie ujęto zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ JEZIORA MAŁEGO W POBIEDZISKACH, BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO, UTWORZENIE PARKU „MALUCHA”

  • połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską i Parkiem Miejskim,
  • wprowadzenie elementów zazieleniających obszary zabudowane poprzez wykonanie nasadzeń zieleni oraz utworzenie ogrodu społecznego, który będzie służył prowadzeniu działań edukacyjnych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych,
  • tworzenie ekologicznych alternatyw dla poruszania się pojazdami silnikowymi poprzez budowę ciągu pieszo -rowerowego i ścieżki edukacyjnej,
  • zwiększanie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do oświetlenia poprzez montaż oświetlenia solarnego przy deptaku stanowiącym połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską,

Projekt będzie realizowany przy wsparciu merytorycznym Partnera z Norwegii, z którym podpisano list intencyjny.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska

Odtwórz wideo
Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content