Silkior

Dla klimatu i dla ludzi


Celem projektu jest zwiększenie odporn
ości gminy Pobiedziska
na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury
oraz poprawę świadomości ekologicznej
i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne.

Aktualności

Co robimy dla klimatu i dla ludzi?

Co robimy dla klimatu i dla ludzi?W dniu 21 kwietnia 2023r. w Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja w trakcie realizacji projektu  „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”, podczas której zostały podsumowane przeszło roczne działania ze szczególnym uwzględnieniem zadań ekologicznych i edukacyjnych. Prelegenci natomiast przybliżyli tematykę związaną ze zmianami klimatu jako wyzwanie dla naszych

Czytaj dalej »

Warsztaty w szkołach – rok szkolny 2022/2023 – edycja wiosenna

Ogrody szkolne we współczesnej szkole. Znak edukacyjnego zacofania, a może jednak postępu? „Taka cisza w ogrodzie, że się jej nie oprze,Żaden szelest, co chętnie taje w niej i ginie.Czerwieniata wiewiórka skacze po sośninie,Żółty motyl się chwieje na złotawym koprze…..”„Taka cisza w ogrodzie”                                                                                             Bolesław Leśmian Władysław Podkowiński, „Dzieci w ogrodzie” Wiosna

Czytaj dalej »

Warsztaty w szkołach – rok szkolny 2022/2023 – edycja jesienna

Jesień roku 2023 to czas sprzątania w szkolnych ogrodach, sadzenia roślin cebulowych, uczniowie widzieli jak zmienia się ogród, jak wiele zależy od nich samych. Po takim doświadczeniu, dzięki udziale w projekcie „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, uczniowie pisząc w późniejszych latach wypracowanie o następstwie pór roku w „Chłopach” W. Reymonta będą wiedzieli o

Czytaj dalej »

Retencjonowanie wód w kontekście ochrony klimatu

Rola wody w krajobrazie Stale słyszymy o konieczności oszczędzania wody z powodu kurczących się jej zasobów. Niestety, większość obszaru Polski charakteryzuje się niedoborem wody. Szacuje się, że zasoby wód powierzchniowych Polski są niewielkie i wynoszą około 62 km3. Dodatkowo cechuje je zmienność sezonowa, w roku bardzo suchym zasoby mogą zmniejszyć

Czytaj dalej »

Konkurs – Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej

KONKURS W RAMACH PROJEKTUZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA„Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej” Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Pobiedziska do udziału w konkursie„Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej”, którego organizatorem jest Gmina Pobiedziska. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do oszczędności wody. Zadaniem uczestników jest dostarczenie filmu lub dokumentacji zdjęciowej wraz

Czytaj dalej »

Aktualny stan prac w ramach zadania Zielono-niebieskie Pobiedziska

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zielono-niebieskie Pobiedziska” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat. – Podpisano umowę na wykonanie prac przygotowawczych z zakresu zieleni – zerwanie darni, nawiezienie ziemi urodzajnej, zabezpieczenie skarp,Łączna kwota za usługę: 376.269,60 zł – Podpisano

Czytaj dalej »

Konkurs na „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem”

Mateusz Blachnierek, Maria Wachowiak i Kuba Gościniak zostali laureatami konkursu „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem” . Konkurs przeprowadzono w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”.Uczestnicy konkursu przygotowali filmy pokazujące potrzebę zachowań zmierzających do ograniczenia zmian klimatu i łagodzenia skutków tych zmian w życiu codziennym. Trwające nie dłużej niż

Czytaj dalej »

O drzewach i klimacie

O drzewach i klimacie Pierwsze organizmy żywe pojawiły się na naszej planecie ok. 3,8 miliarda lat temu i już wtedy niektóre z nich, choć jeszcze bardzo drobne i prymitywne, wykorzystywały promieniowanie słoneczne do produkcji energii w procesie fotosyntezy, której produkt uboczny, tlen, zaczął powoli i nieznacznie wzbogacać ziemską atmosferę. Zasadniczy

Czytaj dalej »

Konkurs organizowany w ramach projektu Zielono-niebieskie Pobiedziska

ZMIANA TERMINU (do 27 września 2022r.) NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH W KONKURSIE ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU ”ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA” Zapraszamy do udziału w konkursie „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem”  organizowanym w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 15-20 lat z terenu miasta i

Czytaj dalej »

Budowa promenady w Pobiedziskach

W dn. 21.07.2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym pn. „Budowa promenady w Pobiedziskach wraz z oświetleniem solarnym” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska”  dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021  ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy Klimat. Kwota dofinansowania dla całego zadania: 3

Czytaj dalej »

Adaptacja miast do nowych warunków pogodwych

Coraz cieplej Kolejna fala upałów nawiedziła nasz kraj w ostatnich tygodniach. Jej skutkiem było wyrównanie rekordu czerwcowej temperatury powietrza (38.3 °C) z 2019 a 1. lipca przetoczył się nad naszymi głowami front, który skutecznie uwolnił olbrzymie ilości wody z chmur powstałych na styku dwóch mas powietrza – zanotowano opady nawalne

Czytaj dalej »

Warsztaty w szkołach – 2021/2022

W ramach Projektu Zielono-niebieskie Pobiedziska, którego celem jest m.in. zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez szereg działań wpływających na poprawę świadomości ekologicznej i zachowań  mieszkańców  przewidziano szereg działań edukacyjnych, w tym prowadzenie warsztatów w szkołach. Realizacja projektu odbyła się przy wsparciu partnera z Norwegii  – organizacji pozarządowej INTBAU.

Czytaj dalej »

XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022

Piknik, który odbył się 11 czerwca br. na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach pod hasłem DLA KLIMATU I DLA LUDZI, zorganizowany został w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań

Czytaj dalej »

XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022

Zapraszamy na „XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022”, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022r. Piknik organizowany jest w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej

Czytaj dalej »

Rozpoczynają się prace w terenie

Gmina Pobiedziska otrzymała dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dla przedsięwzięcia pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska”. Częścią tego przedsięwzięcia jest realizacja I części zadania inwestycyjnego pn. „Zielono – niebieskie Pobiedziska – łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”,

Czytaj dalej »

Rozpoczynamy realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”

W dniach 2 i 3 lutego br. w Szkole Podstawowej w Jerzykowie odbyły się szkolenia i warsztaty, które są częścią projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”. W dwudniowych zajęciach   uczestniczyło 48 nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz 10  pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Celem spotkań było nabycie wiedzy w zakresie: poznania praktycznych

Czytaj dalej »

Konferencja inaugurująca realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”

Przyszłość Gminy Pobiedziska to innowacyjność szanująca naturalne środowisko i dziedzictwo kulturowe oraz stwarzanie jak najlepszych warunków dla życia mieszkańców. W dniu 1 lutego, w Sali Szkoleniowej firmy TIP- TOPOL odbyła się Konferencja inaugurująca realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu, cele oraz produkty, które będą osiągnięte dzięki

Czytaj dalej »

Umowa w sprawie realizacji projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska” podpisana

W środę 17 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Dianę Piotrowską, p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa a Gminą Pobiedziska reprezentowaną przez Sekretarza Gminy Pobiedziska/Zastępcę Burmistrza Artura Ostatkiewicza i Skarbnika Gminy Agatę Majcherczak.

Czytaj dalej »

O projekcie

Ministerstwo Klimatu poinformowało w komunikacie, że w czerwcu ruszy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę. To element projektu pod nazwą Miasto z klimatem, a jego beneficjentami mogą być gminy miejskie w dwóch kategoriach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. Aby zdobyć pieniądze, jednostki samorządu terytorialnego muszą posiadać gotowy do realizacji projekt, który pozwoli lepiej przystosować miasto do zmian klimatu.

Co kryje się pod hasłem zielono-niebieska infrastruktura? Ministerstwo tłumaczy, że w pierwszej kolejności chce nagradzać przedsięwzięcia, w których będą się łączyć kształtowanie zieleni miejskiej i zagospodarowanie wód opadowych. Chodzi zatem m.in. o likwidację powierzchni nieprzepuszczalnych i rozwój terenów zieleni w miastach. Projekt nieprzypadkowo skierowany jest do miast – to one mają poważny problem z zatrzymaniem wody, np. tej z opadów.

Na wspomniany cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował 10 mln zł. Niewiele, jeśli weźmie się pod uwagę, że Polska już teraz cierpi na deficyt wody, a za chwilę może się zmagać z najgorszą od ponad stu lat suszą. Pocieszające jest to, że ministerstwo nazywa konkurs pilotażem i jeśli będzie się on cieszył zainteresowaniem, może być powtarzany w kolejnych latach. Pozostaje liczyć na to, że w przyszłości budżet projektu będzie większy.

Uczestnicy programu mogą otrzymać dotacje maksymalnie w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 mln zł na inwestycję. To z pewnością nie uzdrowi sytuacji nawet w mniejszych miejscowościach. Tymczasem ministerstwo w swym komunikacie pisze o „wsparciu miast w drodze do transformacji, w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu”. Aby uzyskać taką odporność, potrzebne są miliardy złotych i naprawdę przemyślana strategia.

Finansowanie

Gmina Pobiedziska otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 551 375,90zł na projekt ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska działając jako Operator Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania 19 projektom złożonym w konkursie „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”. Gmina Pobiedziska znalazła się na 4 miejscu listy rankingowej, z kwotą dofinansowania 3 551 375,90 zł.

Konkurs cieszył się niezwykłym zainteresowaniem Wnioskodawców. W naborze na zielono-niebieskie inwestycje złożono 91 wniosków, na łączną kwotę 127,4 mln euro, co oznacza, że alokacja została przekroczona prawie 5,5-krotnie. Do oceny merytorycznej przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach zielono-niebieskich inwestycji zostały przekazane 84 projekty. Przygotowana w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków lista rankingowa była przedmiotem dyskusji i rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Posiedzenie Komitetu odbyło się 18 czerwca br. Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w obszarze Zmiany Klimatu w ramach zielono-niebieskich inwestycji, dofinansowanie otrzymało 19 projektów.

W związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przystąpi do podpisywania umów z Beneficjentami.

Zgłoszony do konkursu przez Gminę Pobiedziska projekt kompleksowy obejmuje zarówno działania: adaptacyjne, mitygacyjne i działania edukacyjno-informacyjne. Tematyka działań edukacyjnych poświęcona jest zmianom klimatu i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie. Poprzez realizację zadań wpływających na zwiększenie powierzchni przepuszczalnych, zagospodarowanie wody opadowej i nasadzenia nastąpi zwiększenie odporności gminy na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu.

W ramach projektu przewidziano

DZIAŁANIA ADAPTACYJNE:

  • z zakresu zielonej infrastruktury – tworzenie systemu zieleni miejskiej ( nasadzenia zieleni, ogrody deszczowe,) z zakresu niebieskiej infrastruktury gospodarowania wodą, renaturalizacja oraz zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

DZIAŁANIA MITYGACYJNE:

  • promowanie jazdy na rowerze jako alternatywy dla przemieszczania się pojazdami silnikowymi, stworzenie infrastruktury w postaci stojaków do rowerów oraz promowanie tego sposobu transportu w konkursach, zastosowanie OZE w postaci lamp solarnych do oświetlenia i uzupełnienie tworzonych terenów zieleni.

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE

  • poszerzające wiedzę na temat zmian klimatu za pośrednictwem strony www, Biuletynu Pobiedziskiego, działań aktywizujących, konkursów, szkoleń i warsztatów.

Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej przyjazne.

W projekcie ujęto zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ JEZIORA MAŁEGO W POBIEDZISKACH, BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO, UTWORZENIE PARKU „MALUCHA”

  • połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską i Parkiem Miejskim,
  • wprowadzenie elementów zazieleniających obszary zabudowane poprzez wykonanie nasadzeń zieleni oraz utworzenie ogrodu społecznego, który będzie służył prowadzeniu działań edukacyjnych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych,
  • tworzenie ekologicznych alternatyw dla poruszania się pojazdami silnikowymi poprzez budowę ciągu pieszo -rowerowego i ścieżki edukacyjnej,
  • zwiększanie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do oświetlenia poprzez montaż oświetlenia solarnego przy deptaku stanowiącym połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską,

Projekt będzie realizowany przy wsparciu merytorycznym Partnera z Norwegii, z którym podpisano list intencyjny.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska

Odtwórz wideo
Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content