Trwa realizacja zadnia nr 3 pn.: „Budowa Parku Miejskiego w Pobiedziskach”  na kwotę  2.807 598,55 zł brutto, z terminem wykonania 129 dni od dnia podpisania umowy tj. 29 grudnia 2023 r.

Zrealizowano roboty porządkowe oraz część robót ziemnych, wybudowano kanał technologiczny,  zdemontowano ogrodzenie, wbudowano oporniki i wykonano konstrukcje pod ścieżki. Przygotowano teren pod zagospodarowanie zielenią.

Wartość dotychczas zrealizowanych robót wynosi: 1 475 447,59 zł


Bardzo ważnym  elementem projektu  „Zielono – niebieskie Pobiedziska” będzie kompleksowe uzupełnienie go o działania edukacyjno-informacyjne, które podniosą poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w odniesieniu do problematyki związanej ze zmianami klimatu. Dostosowanie działań do potrzeb i możliwości różnych grup, w tym osób w różnym wieku, pozwoli na zwiększenie stopnia integracji społecznej w obszarze ochrony środowiska i klimatu.

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content