ZMIANA TERMINU (do 27 września 2022r.) NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH W KONKURSIE ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU ”ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem”  organizowanym w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”.

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 15-20 lat z terenu miasta i gminy Pobiedziska.

Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do zahamowania zmian klimatu czy łagodzenia skutków tych zmian w codziennym życiu.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przesłanie krótkiego filmiku do 30 sekund samodzielnie wykonanego i wcześniej niepublikowanego, dotyczącego sposobów na adaptację do zmian klimatu oraz przeciwdziałania nasilaniu się tych zmian w kontekście zdrowego stylu życia.

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 27 września 2022 r.

Nagrody:
I miejsce – rower            
II miejsce – hulajnoga                

III miejsce – deskorolka

 

KONKURS W RAMACH PROJEKTU
ZIELONO-NIEBIESKIE
POBIEDZISKA

Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem” jest Gmina Pobiedziska, z siedzibą 62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4.
Konkurs „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem” skierowany jest do osób w wieku 15-20 lat z terenu miasta i gminy Pobiedziska.
Konkurs Organizowany jest w ramach inwestycji „ZIELONO – NIEBIESKIE POBIEDZISKA”.

II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ODPOWIEDZIALNE ZA KONKURS:1. JURY KONKURSU
a) organem oceniającym wnioski konkursowe jest Jury. Pracami Jury kieruje Przewodniczący Jury. 
b) zadania Jury Konkursu:
                        • dokonuje oceny nadesłanych prac,
                        • typuje Laureatów,
c) prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
                        • oryginalność w podjęciu tematu,
                        • staranność wykonania, estetyka,
                        • poziom merytoryczny i wiedza uczestników,
                        • różnorodność prezentowanych zagadnień,
                        • zgodność z zakresem tematycznym                         
2.  SEKRETARIAT KONKURSU
a) Sekretariat prowadzi całość prac administracyjnych Konkursu i stanowi zaplecze dla Jury Konkursu
b) zadania Sekretariatu Konkursu:
                        • zwołuje Jury Konkursu na polecenie Przewodniczącego

III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku 15-20 lat z terenu miasta i gminy Pobiedziska.
2. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do zahamowania zmian klimatu czy łagodzenia skutków tych zmian w codziennym życiu.
3. Zadaniem uczestników konkursu będzie przesłanie krótkiego filmiku do 30 sekund samodzielnie wykonanego i wcześniej niepublikowanego, dotyczącego sposobów na adaptację do zmian klimatu oraz przeciwdziałania nasilania się tych zmian w kontekście zdrowego stylu życia.  
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
5. Nagrody przyznawane w ramach Konkursu:
Główną nagrodą w konkursie będzie rower. 
                        • za pierwsze miejsce – rower
                        • za drugie miejsce – hulajnoga
                        • za trzecie miejsce – deskorolka

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. Kryteria pozwalające na udział w Konkursie
a) nadesłanie filmiku – maksymalny czas trwania 30 sekund, związanego z tematyką zmian klimatu
b) udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy
c) dołączenie do pracy wypełnionej karty zgłoszeniowej
2. Przebieg Konkursu
a) po zapoznaniu się z regulaminem uczestnik przesyła w terminie do 20 września 2022r. prezentację mailem   na adres: srodowisko@pobiedziska.pl wraz ze skanem podpisanego formularza zgłoszeniowego lub składa pracę osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania wniosków zgłoszeniowych   w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
b) przystąpienie do Konkursu oznacza automatycznie zgodę uczestnika na udostępnienie swoich   danych teleadresowych oraz własnych materiałów promocyjnych na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez Organizatora Konkursu
c) Jury Konkursu dokonuje oceny nadesłanych prac i wyłania trzech Laureatów
d) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje po zakończeniu Konkursu.

       

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content