Zmiany klimatu wpływają na przyrodę naszej okolicy. Zielono-niebieska infrastruktura powinna być częścią troski o zachowanie różnorodności przyrodniczej. Jest w niej szansa na pozytywne zmiany – może przyczynić się do zwiększenia zatrzymywania wody, ochrony gleb, zachowania w krajobrazie miejsc przyjaznych organizmom. Miejsca cenne przyrodniczo są naszym dziedzictwem lokalnym. Ich ochrona jest działaniem wspierającym ochronę zasobów wodnych, zwiększa wilgotność powietrza i ogranicza spływy, utrzymuje dobre warunki do mieszkania i spędzania zdrowo czasu na świeżym powietrzu. W niniejszych artykułach podkreślić chcemy cztery priorytetowe cele niezbędne dla zachowania przyrody w okolicy Pobiedzisk, a także wpisujące się w zielono-niebieskie założenia gospodarowania przestrzenią miasta oraz gminy. Troska o przyrodę, to także troska o świadomą społeczność lokalną i dobrą przyszłość nas wszystkich.

 

WODA – ZASOBY WIELOPOKOLENIOWE?

Woda jest zasobem, którego nie da się przecenić – jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Staje się ostatnio źródłem niepokojów społecznych – boimy się zarówno suszy jak i powodzi, oczekujemy ciągłej dostępności i wysokiej jakości. Przed jakimi wyzwaniami stoimy i co możemy zrobić, na rzecz poprawy ilości i jakości zasobów wodnych w naszej okolicy?

Próba przywrócenia stanu naturalnego

Jedną z najlepszych metod poprawy zasobów wodnych jest renaturyzacja. To bardzo ekonomiczny sposób, ponieważ w dużej mierze jest realizowany przez zaprzestanie dotychczas prowadzonych działań, takich jak czyszczenie, pogłębianie rowów odwadniających oraz prostowanie koryta rzeki. Na naszym obszarze idealną rzeką do renaturyzacji jest rzeka Główna. W jej dolinie należałoby odejść od bliskiej zabudowy, doprowadzić do odtworzenia jej ekosystemów, takich jak łąki i lasy łęgowe (lasy z jesionem i olszą), które stałyby się  strefą chroniącą rzekę przed zanieczyszczeniami oraz dopływem substancji użyźniających w dalszych odcinkach. Do niewątpliwych korzyści tego procesu w większej skali należą: (1) wiązanie węgla w glebie, co przyczynia się do ochrony klimatu, (2) zatrzymanie spływu azotanów i fosforanów, co zapobiega użyźnianiu i zakwitom wód (w tym poprawa jakości wód Jeziora Kowalskiego), (3) spowolnienie odpływu wody i zwiększenie retencji, (4) poprawa mikroklimatu, co zmniejszyłoby ryzyko wystąpienia suszy w rolnictwie i pożarów, (5) zwiększenie różnorodności biologicznej ginących gatunków zwierząt, grzybów i roślin mokradłowych.

 

Natalia Jędrzejczak, biolożka, Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska”

 

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content