Gmina Pobiedziska wykorzystując doświadczenia z projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, a także zdając sobie sprawę z faktu, jak ważna jest ochrona klimatu oraz minimalizowanie odczuwania jego zmian, podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki którym poprawia się jakość i komfort życia mieszkańców, ale też minimalizowany jest negatywny wpływ na środowisko naturalne i klimat. Dlatego też zwiększamy ilość terenów zielonych. Na terenie miasta, w sąsiedztwie przedszkola powstał Owadzi Ogród Zmysłów, gdzie dzieci w wieku przedszkolnym poznają życie owadów i ich rolę w środowisku naturalnym, a owady zapylające zyskały nową enklawę dzięki nasadzeniom roślin miododajnych. Pamiętajmy, że najskuteczniejszą formą nauki jest nauka poprzez zabawę, dlatego tak ważne jest tworzenie miejsc, w których można uczyć się przy okazji zabawy. Dobrą praktyką związaną z adaptacją do zmian klimatu jest także zwiększenie nasadzeń drzew i krzewów. W ostatnim czasie posadziliśmy ponad 470 drzew oraz 370 sztuk krzewów i bylin. Szpalery drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych nie tylko zapewniają cień oraz zatrzymują wodę, ale także przyczyniają się do poprawy mikroklimatu. Gmina Pobiedziska przygotowała także i złożyła wniosek w ogólnopolskim konkursie „Jabłonkujemy.pl” organizowanym przez powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundację State of Poland, którego celem jest zaangażowanie obywateli, instytucji miejskich, placówek oświatowych, władz regionalnych i Jednostek Samorządu Terytorialnego, w akcję sadzenia młodych jabłonek, a także promowanie postaw proekologicznych, upiększanie polskiego krajobrazu. Zostaliśmy wyróżnieni w tym konkursie „Co już zrobiliśmy i co zamierzamy zrobić?”.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027, Gmina Pobiedziska zgłosiła projekt w trybie „zaprojektuj i wybuduj”: Adaptacja gminy Pobiedziska do zmian klimatu – rozwój terenów zielonych wraz z retencjonowaniem wód. Całkowita wartość projektu to prawie 4,5 mln złotych. Zadanie obejmuje utworzenie kolejnego parku miejskiego w Pobiedziskach, w ramach rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury oraz „rozszczelniania” powierzchni miasta, rewitalizację parku w Biskupicach dla wzmocnienia efektu infiltracji wód, zagospodarowanie terenów zielonych – parków stanowiących naturalny obszar retencyjny i stabilizujący mikroklimat w Jerzykowie nad Zalewem Kowalskie, w m. Góra, w Pomarzanowicach oraz w Kołacie. Postępujemy zgodnie z zasadą: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, wierząc, że każde, nawet najdrobniejsze działanie, związane z ochroną środowiska wpływa pozytywnie na jego stan.

PAMIĘTAJMY – ZIEMIA JEST NASZYM DZIEDZICTWEM

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content