Co robimy dla klimatu i dla ludzi?

W dniu 21 kwietnia 2023r. w Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja w trakcie realizacji projektu  „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”, podczas której zostały podsumowane przeszło roczne działania ze szczególnym uwzględnieniem zadań ekologicznych i edukacyjnych. Prelegenci natomiast przybliżyli tematykę związaną ze zmianami klimatu jako wyzwanie dla naszych miast,  opowiedzieli o drzewach – fenomenie natury  oraz o problemach ochrony i utrzymania  jezior w obecnych warunkach. 

Spotkanie otworzył Burmistrz Ireneusz Antkowiak, który w swojej prezentacji przedstawił etapy realizacji zadań inwestycyjnych, edukacyjnych w zakresie nauczania o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków. Mówił też o rozwijaniu świadomości ekologicznej poprzez:  organizację  konkursów,  akcji „Sprzątania Świata” i „Dni  Ziemi”, publikację  artykułów, wydawanie broszur i ulotek  edukacyjnych oraz o corocznych Ogólnopolskich Edukacyjnych Piknikach Ekologicznych. Zaznaczył, że we wszystkich szkołach założono ogródki przyszkolne, sadzono drzewa, organizowano spotkania z przyrodnikami i ogrodnikami. Na koniec Burmistrz zaprezentował działania dotyczące komunikacji i informacji  oraz  inwestycje na terenie gminy Pobiedziska prowadzone ze szczególną  dbałością o ochronę klimatu i z zachowaniem istniejącej zieleni, a także poinformował o nowo posadzonych drzewach i krzewach oraz o złożonych wnioskach o dofinansowanie w tym zakresie. Powtórzył po raz kolejny, że przyszłość Gminy to innowacyjność szanująca naturalne środowisko i dziedzictwo kulturowe oraz stwarzanie jak najlepszych warunków dla życia mieszkańców.

Na konferencji obecni byli  trzej znakomici prelegenci. Prof. dr hab. Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygłosił wykład: „Zmiana klimatu – wyzwanie dla naszych miast”.

O „drzewach i środowisku przyrodniczym” mówił prof. dr hab. Władysław Danielewicz z Katedry Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Natomiast prof. dr hab. Maciej Gąbka z Zakładu Hydrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu  im A. Mickiewicza w Poznaniu omówił „Problemy ochrony i utrzymania różnych funkcji użytkowych jezior w warunkach zmian klimatu”.

Podczas dyskusji podejmowano tematy dotyczące zwiększenia odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację zielono-niebieskich inwestycji oraz poprawę świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Padały m.in. pytania: czy Wielkopolska już jest zagrożona stepowieniem, jak będzie wyglądała nasza przyszłość i jak możemy temu zapobiec?

Czy już obserwujemy zmiany bioróżnorodności w okolicy, które wynikają ze zmian klimatu?
Czy w związku ze zmianami klimatu mamy być gotowi na częstsze wichury o większym nasileniu?

Eutrofizacja to naturalny proces, czy to nie tak, że każde jezioro kiedyś musi zniknąć? Jaki stan wód mamy w regionie?

Przypominamy, że projekt   współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.  
Projekt wsparty przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, współfinansowany jest  z budżetu państwa:  532 706,39 zł całkowita wartość projektu: 4 182 589, 31 zł

Partnerem projektu jest norweski INTBAU – globalna sieć zajmująca się tworzeniem lepszych miejsc do życia poprzez tradycyjne budownictwo, architekturę i urbanistykę. Zrzesza  praktyków, naukowców i liderów społeczności.

Dziękujemy za obecność na konferencji przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” w Skałowie, Nadleśnictw, Stowarzyszeń działających na terenie gminy Pobiedziska, Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., Pobiedziskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Pobiedziskach, Radnym Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska, Radnym Powiatowych, Sołtysom, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli wraz z nauczycielami, urzędnikom,  mieszkańcom gminy Pobiedziska oraz licznie przybyłym uczniom Liceum z Letniska i Szkoły Podstawowej z Pobiedzisk.  

Zapraszamy do obejrzenia relacji telewizyjnej

https://poznan.tvp.pl/69341134/mlodziez-zaapelowala-do-burmistrza

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content