Zmieniamy domowe podejście i chronimy klimat

Gmina Pobiedziska od wielu lat prowadzi szereg działań dotyczących ochrony środowiska. Temat ważny, popularny i aktualny. Pytanie jak my, mieszkańcy gminy dokładamy swoją cegiełkę do tych działań? Powstaje coraz więcej energooszczędnych domów, panele fotowoltaiczne zagościły w naszym krajobrazie, oszczędzamy wodę w domu i w ogrodzie. Młodzież i dzieci chętnie biorą udział w cyklicznych konkursach o[…]

Wspólnie podróżujemy

Czyste powietrze pachnące lasem, powietrze, w którym wyczuwa się zapach jeziora lub dojrzałego zboża – kto o nim nie marzy? Poszukujemy go, wyruszając na wakacje i weekendowe wypady. Co robić, by takiego powietrza było jak najwięcej? Można tak, jak to się robi w gminie Pobiedziska: użytkować autobusy z napędem elektryczno-spalinowym. Trzy takie pojazdy każdego dnia[…]

Biznes w trosce o klimat

Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że aspekt ekologiczny w prowadzeniu działalności gospodarczej nie może być ignorowany. Oczekiwania partnerów biznesowych i klientów wobec świadomości ekologicznej rosną. Wypełnienie ambitnych standardów środowiskowych staje się warunkiem koniecznym dla skutecznego funkcjonowania na rynku międzynarodowym. TIP-TOPOL konsekwentnie inwestuje w nowoczesne technologie i materiały, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Wykorzystując fotowoltaikę[…]

Skutki zmian klimatu

Zmiana klimatu stanowi jedno z najważniejszych zagadnień przyrodniczo-społecznych, które już wpływa na nasze życie, a wpływ ten będzie dalej narastać. Jednym z objawów zmiany jest fakt, iż w ciągu ostatniej dekady (2011-2020) średnia roczna temperatura w Polsce wzrosła o 0.82 °C. Ta pozornie niewielka różnica ma duże znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa, chociażby z powodu coraz[…]

Drzewa w środowisku życia człowieka

Drzewa to licząca około 80 tysięcy grupa gatunków, które w świecie roślin wyróżniają  się m.in. długowiecznością, potęgą oraz silnie rozbudowaną strukturą części nadziemnych i podziemnych, bogactwem form, dostosowaniem do różnych warunków klimatycznych i glebowych, a w konsekwencji pierwszorzędną rolą w tworzeniu najwyżej uorganizowanych ekosystemów lądowych, czyli lasów. Kluczowym rezultatem pojawienia się drzew oraz rozwoju ekosystemów[…]

Organizacje pozarządowe jako inicjatorzy zmian

PRZYKŁAD FUNDACJI SENDZIMIRA Organizacje pozarządowe odgrywają w Polsce kluczową rolę w edukacji ekologicznej i tworzeniu partnerstw dla zrównoważonego rozwoju. Ich znaczenie stale wzrasta, m.in. w kontekście zmian klimatu i wynikających z nich wyzwań dla gospodarki i samorządów. Jedną z najbardziej aktywnych organizacji o takim profilu jest fundacja założona przez Tadeusza Sendzimira (1894-1989), słynnego wynalazcę, którego odkrycia i patenty zrewolucjonizowały[…]

Owady zapylające – dlaczego musimy je chronić?

Zapylacze są to zwierzęta, dzięki którym następuje zapylenie roślin, prowadzące do powstania nasion i zapewnienia zmienności genetycznej. Zapylacze dokonują tego niejako przy okazji – żywią się nektarem i pyłkiem produkowanymi przez kwiaty, a odwiedzając kolejne przenoszą go pomiędzy roślinami. W Polsce najważniejszą grupą zapylaczy są błonkówki z nadrodziny Apoidea, tzw. dzikie pszczoły (470 gatunków), które[…]

Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska dla klimatu dobre praktyki z terenu gminy Pobiedziska

Przyrodę najlepiej jest poznawać regionalnie, a jeśli mowa o Pobiedziskach to tym regionem jest Kasztelania Ostrowska. W trosce o ten obszar powstało w 2014 roku Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska”, które łączy wszystkie osoby, dla których ten region jest  bliski. Edukacja stanowi ważny element działalności stowarzyszenia od początku jego działalności. Popularyzację nauki i wyprawy do ostoi przyrody[…]

O “najeźdźcach” w przyrodzie

Gatunek zajmujący dość szybko dany obszar, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i zagraża rodzimym organizmom nazywamy gatunkiem inwazyjnym. Taki gatunek konkuruje z rodzimymi roślinami i może doprowadzić do ich wyginięcia. Populacje gatunków inwazyjnych są ogromnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej cennych ostoi. Co możemy zrobić w walce z nimi? Co może wkroczyć na[…]

Miejsca różnorodności, miejsca zachwytu

Ukołysani łąkami Czerwcowe morze traw i kwiatów przywołuje dobre odczucia. Bywanie w otoczeniu dzikiej przyrody istotnie wpływa pozytywnie na nasze emocje – dzika przyroda jest ważna. Ostoje różnorodności gatunkowej są dla nas dziedzictwem, które rozwijało się setki lat, a przy tym daje nam szansę na spotkanie z rzadkimi dzikimi roślinami, zwierzętami i grzybami. Duże bogactwo[…]

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content