O “najeźdźcach” w przyrodzie

Gatunek zajmujący dość szybko dany obszar, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i zagraża rodzimym organizmom nazywamy gatunkiem inwazyjnym. Taki gatunek konkuruje z rodzimymi roślinami i może doprowadzić do ich wyginięcia. Populacje gatunków inwazyjnych są ogromnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej cennych ostoi. Co możemy zrobić w walce z nimi? Co może wkroczyć na[…]

Miejsca różnorodności, miejsca zachwytu

Ukołysani łąkami Czerwcowe morze traw i kwiatów przywołuje dobre odczucia. Bywanie w otoczeniu dzikiej przyrody istotnie wpływa pozytywnie na nasze emocje – dzika przyroda jest ważna. Ostoje różnorodności gatunkowej są dla nas dziedzictwem, które rozwijało się setki lat, a przy tym daje nam szansę na spotkanie z rzadkimi dzikimi roślinami, zwierzętami i grzybami. Duże bogactwo[…]

Przyroda przez wieki

Zielone wehikuły czasu Krajobraz naszej okolicy tworzą obszary o różnej historii użytkowania. Starsi mieszkańcy pamiętają pola uprawne, które dzisiaj pokrywają lasy. Wokół Pobiedzisk zachowały się także ostoje przyrody, które trwają jako lasy, łąki i torfowiska od dłuższego czasu. Istnieją nieprzerwanie od kilku wieków i są wyjątkowo cenne – to tam spotkamy pozostałości dawnych puszcz, a[…]

Miejsca cenne przyrodniczo

Zmiany klimatu wpływają na przyrodę naszej okolicy. Zielono-niebieska infrastruktura powinna być częścią troski o zachowanie różnorodności przyrodniczej. Jest w niej szansa na pozytywne zmiany – może przyczynić się do zwiększenia zatrzymywania wody, ochrony gleb, zachowania w krajobrazie miejsc przyjaznych organizmom. Miejsca cenne przyrodniczo są naszym dziedzictwem lokalnym. Ich ochrona jest działaniem wspierającym ochronę zasobów wodnych,[…]

Pobiedziska wybrały zieloną drogę

Gmina Pobiedziska realizuje projekt „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Powstaną dwa parki: Park Malucha i Park Miejski, promenada oświetlona lampami fotowoltaicznymi, przewidziana jest również renaturalizacja istniejącego rowu między dwoma jeziorami. Wszystko co robimy w tym projekcie ważne jest dla czystego powietrza i dla ludzi. Parki,[…]

Ogródki szkolne w ramach projektu Zielono – niebieskie Pobiedziska

Rok szkolny 2022/2023 był kolejny rokiem pracy uczniów i nauczycieli w ogrodach szkolnych. W dniu 14 czerwca 2023 r. Jury dokonało oglądu i oceny ogródków szkolnych założonych przez sześć szkół  podstawowych w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”.  Uczniowie klas I-IV, dla których Gmina Pobiedziska jest organem prowadzącym, pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia/warsztaty, ekspertów i pasjonatów ogrodnictwa[…]

Model Odnawialnych Źródeł Energii

Uczniowie klas V-VIII pięciu szkół podstawowych byli uczestnikami zajęć pozalekcyjnych o różnorodnej tematyce. Znaczna część ich zainteresowań przypadła na OZE.  Zadaniem grup było przygotowanie modelu OZE, należało wymyślić, zaprojektować, zamówić odpowiednie części i zbudować. Praca była trudna, a nawet bardzo trudna, ale szkoły z Pobiedzisk, Letniska, Jerzykowa Wronczyna i Węglewa  poradziły sobie koncertowo. W dniu […]

XIV Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2023

Patronem honorowym Pikniku był Marszałek Województwa Wielkopolskiego, natomiast Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu objął Piknik patronatem naukowym. Partnerami imprezy byli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Nadleśnictwo Czerniejewo,  Nadleśnictwo Babki, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”,  Zakład Komunalny[…]

XIV Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2023

Piknik, który odbył się na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach pod hasłem DLA KLIMATU I DLA LUDZI, zorganizowany został w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Partnerzy imprezy, przedszkole Pastelowy Świat, a także szkoły z terenu gminy Pobiedziska biorące udział w projekcie „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”, wystawiły ciekawe stoiska edukacyjne. Podczas Pikniku wręczono statuetki „Przyjaciel Przyrody Gminy[…]

Co robimy dla klimatu i dla ludzi?

Co robimy dla klimatu i dla ludzi? W dniu 21 kwietnia 2023r. w Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja w trakcie realizacji projektu  „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”, podczas której zostały podsumowane przeszło roczne działania ze szczególnym uwzględnieniem zadań ekologicznych i edukacyjnych. Prelegenci natomiast przybliżyli tematykę związaną ze zmianami klimatu jako wyzwanie dla naszych miast,  opowiedzieli o drzewach[…]

Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content