Przyszłość Gminy Pobiedziska to innowacyjność szanująca naturalne środowisko i dziedzictwo kulturowe oraz stwarzanie jak najlepszych warunków dla życia mieszkańców.

W dniu 1 lutego, w Sali Szkoleniowej firmy TIP- TOPOL odbyła się Konferencja inaugurująca realizację projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu, cele oraz produkty, które będą osiągnięte dzięki wdrożeniu działań adaptacyjnych, mitygacyjnych i edukacyjnych. Prelegenci przybliżyli tematykę związaną z ochroną klimatu oraz przebieg realizacji projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Moderatorem spotkania był dr arch. Tomasz Jeleński – nauczyciel akademicki, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie i Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej, który reprezentował partnera norweskiego projektu INTBAU Norway.

Spotkanie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusz Antkowiak. W swojej prezentacji przybliżył zgromadzonym gościom i partnerom działania ekologiczne Gminy Pobiedziska na przestrzeni lat. Zaznaczył, że przyszłość Gminy to innowacyjność szanująca naturalne środowisko i dziedzictwo kulturowe oraz stwarzanie jak najlepszych warunków dla życia mieszkańców. O zarządzaniu ochroną środowiska w przedsiębiorstwie opowiedziała Barbara Gralak-Podemska – pracownik Firmy TIP – TOPOL.

Arne Sødal oraz Frederica Miller z INTBAU Norway przedstawili swoje doświadczenia w zakresie realizacji zielono – niebieskiej infrastruktury. Szczególną uwagę zwrócili na zachowanie tradycji i tożsamości regionalnej. INTBAU, działające pod patronatem księcia Karola organizacje, zabiegają o zachowanie i rozwój lokalnych tradycji budowlanych, architektonicznych i urbanistycznych, zmierzając poniekąd pod prąd tendencjom globalistycznym. To globalna sieć zajmująca się tworzeniem lepszych miejsc do życia poprzez tradycyjne budownictwo, architekturę i urbanistykę.

Prof. dr hab. Bogdan Chojnicki – polski uczony, doktor habilitowany nauk rolniczych, inżynier, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił prezentację pt. „Zmiana klimatu – wprowadzenie w zagadnienia dotyczące ochrony klimatu, zielono- niebieskiej infrastruktury” . Profesor przypomniał cytat Antoine de Saint-Exupéry, że Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, ale pożyczamy ją od naszych dzieci.

W trakcie dyskusji podejmowano tematy dotyczące zwiększenia odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację zielono-niebieskiej inwestycji oraz poprawę świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Scroll to top
en_GBEnglish (UK)
Skip to content