Edukacja ekologiczna

Dla klimatu i dla ludzi

Edukacja ekologiczna

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”

Zmieniamy domowe podejście i chronimy klimat

Gmina Pobiedziska od wielu lat prowadzi szereg działań dotyczących ochrony środowiska. Temat ważny, popularny i aktualny. Pytanie jak my, mieszkańcy gminy dokładamy swoją cegiełkę do tych działań? Powstaje coraz więcej energooszczędnych domów, panele fotowoltaiczne zagościły w naszym krajobrazie, oszczędzamy wodę w domu i w ogrodzie. Młodzież i dzieci chętnie biorą

Czytaj dalej »

Wspólnie podróżujemy

Czyste powietrze pachnące lasem, powietrze, w którym wyczuwa się zapach jeziora lub dojrzałego zboża – kto o nim nie marzy? Poszukujemy go, wyruszając na wakacje i weekendowe wypady. Co robić, by takiego powietrza było jak najwięcej? Można tak, jak to się robi w gminie Pobiedziska: użytkować autobusy z napędem elektryczno-spalinowym.

Czytaj dalej »

Biznes w trosce o klimat

Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że aspekt ekologiczny w prowadzeniu działalności gospodarczej nie może być ignorowany. Oczekiwania partnerów biznesowych i klientów wobec świadomości ekologicznej rosną. Wypełnienie ambitnych standardów środowiskowych staje się warunkiem koniecznym dla skutecznego funkcjonowania na rynku międzynarodowym. TIP-TOPOL konsekwentnie inwestuje w nowoczesne technologie i materiały, aby zminimalizować

Czytaj dalej »

Skutki zmian klimatu

Zmiana klimatu stanowi jedno z najważniejszych zagadnień przyrodniczo-społecznych, które już wpływa na nasze życie, a wpływ ten będzie dalej narastać. Jednym z objawów zmiany jest fakt, iż w ciągu ostatniej dekady (2011-2020) średnia roczna temperatura w Polsce wzrosła o 0.82 °C. Ta pozornie niewielka różnica ma duże znaczenie dla funkcjonowania

Czytaj dalej »

Drzewa w środowisku życia człowieka

Drzewa to licząca około 80 tysięcy grupa gatunków, które w świecie roślin wyróżniają  się m.in. długowiecznością, potęgą oraz silnie rozbudowaną strukturą części nadziemnych i podziemnych, bogactwem form, dostosowaniem do różnych warunków klimatycznych i glebowych, a w konsekwencji pierwszorzędną rolą w tworzeniu najwyżej uorganizowanych ekosystemów lądowych, czyli lasów. Kluczowym rezultatem pojawienia

Czytaj dalej »

Organizacje pozarządowe jako inicjatorzy zmian

PRZYKŁAD FUNDACJI SENDZIMIRA Organizacje pozarządowe odgrywają w Polsce kluczową rolę w edukacji ekologicznej i tworzeniu partnerstw dla zrównoważonego rozwoju. Ich znaczenie stale wzrasta, m.in. w kontekście zmian klimatu i wynikających z nich wyzwań dla gospodarki i samorządów. Jedną z najbardziej aktywnych organizacji o takim profilu jest fundacja założona przez Tadeusza Sendzimira (1894-1989),

Czytaj dalej »

Owady zapylające – dlaczego musimy je chronić?

Zapylacze są to zwierzęta, dzięki którym następuje zapylenie roślin, prowadzące do powstania nasion i zapewnienia zmienności genetycznej. Zapylacze dokonują tego niejako przy okazji – żywią się nektarem i pyłkiem produkowanymi przez kwiaty, a odwiedzając kolejne przenoszą go pomiędzy roślinami. W Polsce najważniejszą grupą zapylaczy są błonkówki z nadrodziny Apoidea, tzw.

Czytaj dalej »

Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska dla klimatu dobre praktyki z terenu gminy Pobiedziska

Przyrodę najlepiej jest poznawać regionalnie, a jeśli mowa o Pobiedziskach to tym regionem jest Kasztelania Ostrowska. W trosce o ten obszar powstało w 2014 roku Stowarzyszenie „Kasztelania Ostrowska”, które łączy wszystkie osoby, dla których ten region jest  bliski. Edukacja stanowi ważny element działalności stowarzyszenia od początku jego działalności. Popularyzację nauki

Czytaj dalej »

O “najeźdźcach” w przyrodzie

Gatunek zajmujący dość szybko dany obszar, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i zagraża rodzimym organizmom nazywamy gatunkiem inwazyjnym. Taki gatunek konkuruje z rodzimymi roślinami i może doprowadzić do ich wyginięcia. Populacje gatunków inwazyjnych są ogromnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej cennych ostoi. Co możemy zrobić w walce z

Czytaj dalej »

Miejsca różnorodności, miejsca zachwytu

Ukołysani łąkami Czerwcowe morze traw i kwiatów przywołuje dobre odczucia. Bywanie w otoczeniu dzikiej przyrody istotnie wpływa pozytywnie na nasze emocje – dzika przyroda jest ważna. Ostoje różnorodności gatunkowej są dla nas dziedzictwem, które rozwijało się setki lat, a przy tym daje nam szansę na spotkanie z rzadkimi dzikimi roślinami,

Czytaj dalej »

Przyroda przez wieki

Zielone wehikuły czasu Krajobraz naszej okolicy tworzą obszary o różnej historii użytkowania. Starsi mieszkańcy pamiętają pola uprawne, które dzisiaj pokrywają lasy. Wokół Pobiedzisk zachowały się także ostoje przyrody, które trwają jako lasy, łąki i torfowiska od dłuższego czasu. Istnieją nieprzerwanie od kilku wieków i są wyjątkowo cenne – to tam

Czytaj dalej »

Miejsca cenne przyrodniczo

Zmiany klimatu wpływają na przyrodę naszej okolicy. Zielono-niebieska infrastruktura powinna być częścią troski o zachowanie różnorodności przyrodniczej. Jest w niej szansa na pozytywne zmiany – może przyczynić się do zwiększenia zatrzymywania wody, ochrony gleb, zachowania w krajobrazie miejsc przyjaznych organizmom. Miejsca cenne przyrodniczo są naszym dziedzictwem lokalnym. Ich ochrona jest

Czytaj dalej »

Pobiedziska wybrały zieloną drogę

Gmina Pobiedziska realizuje projekt „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Powstaną dwa parki: Park Malucha i Park Miejski, promenada oświetlona lampami fotowoltaicznymi, przewidziana jest również renaturalizacja istniejącego rowu między dwoma jeziorami. Wszystko co robimy w tym projekcie ważne jest dla czystego

Czytaj dalej »

Ogródki szkolne w ramach projektu Zielono – niebieskie Pobiedziska

Rok szkolny 2022/2023 był kolejny rokiem pracy uczniów i nauczycieli w ogrodach szkolnych. W dniu 14 czerwca 2023 r. Jury dokonało oglądu i oceny ogródków szkolnych założonych przez sześć szkół  podstawowych w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”.  Uczniowie klas I-IV, dla których Gmina Pobiedziska jest organem prowadzącym, pod opieką nauczycieli prowadzących

Czytaj dalej »

Model Odnawialnych Źródeł Energii

Uczniowie klas V-VIII pięciu szkół podstawowych byli uczestnikami zajęć pozalekcyjnych o różnorodnej tematyce. Znaczna część ich zainteresowań przypadła na OZE.  Zadaniem grup było przygotowanie modelu OZE, należało wymyślić, zaprojektować, zamówić odpowiednie części i zbudować. Praca była trudna, a nawet bardzo trudna, ale szkoły z Pobiedzisk, Letniska, Jerzykowa Wronczyna i Węglewa 

Czytaj dalej »

XIV Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2023

Patronem honorowym Pikniku był Marszałek Województwa Wielkopolskiego, natomiast Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu objął Piknik patronatem naukowym. Partnerami imprezy byli: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Nadleśnictwo Czerniejewo,  Nadleśnictwo Babki, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu,  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Stowarzyszenie Promocji

Czytaj dalej »

XIV Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2023

Piknik, który odbył się na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach pod hasłem DLA KLIMATU I DLA LUDZI, zorganizowany został w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Partnerzy imprezy, przedszkole Pastelowy Świat, a także szkoły z terenu gminy Pobiedziska biorące udział w projekcie „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”, wystawiły ciekawe stoiska edukacyjne. Podczas Pikniku

Czytaj dalej »

Co robimy dla klimatu i dla ludzi?

Co robimy dla klimatu i dla ludzi? W dniu 21 kwietnia 2023r. w Pobiedziskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja w trakcie realizacji projektu  „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”, podczas której zostały podsumowane przeszło roczne działania ze szczególnym uwzględnieniem zadań ekologicznych i edukacyjnych. Prelegenci natomiast przybliżyli tematykę związaną ze zmianami klimatu jako wyzwanie dla

Czytaj dalej »

Warsztaty w szkołach – rok szkolny 2022/2023 – edycja wiosenna

Ogrody szkolne we współczesnej szkole. Znak edukacyjnego zacofania, a może jednak postępu? „Taka cisza w ogrodzie, że się jej nie oprze,Żaden szelest, co chętnie taje w niej i ginie.Czerwieniata wiewiórka skacze po sośninie,Żółty motyl się chwieje na złotawym koprze…..”„Taka cisza w ogrodzie”                                                                                             Bolesław Leśmian Władysław Podkowiński, „Dzieci w ogrodzie” Wiosna

Czytaj dalej »

Warsztaty w szkołach – rok szkolny 2022/2023 – edycja jesienna

Jesień roku 2023 to czas sprzątania w szkolnych ogrodach, sadzenia roślin cebulowych, uczniowie widzieli jak zmienia się ogród, jak wiele zależy od nich samych. Po takim doświadczeniu, dzięki udziale w projekcie „Zielono-niebieskie Pobiedziska”, uczniowie pisząc w późniejszych latach wypracowanie o następstwie pór roku w „Chłopach” W. Reymonta będą wiedzieli o

Czytaj dalej »

Retencjonowanie wód w kontekście ochrony klimatu

Rola wody w krajobrazie Stale słyszymy o konieczności oszczędzania wody z powodu kurczących się jej zasobów. Niestety, większość obszaru Polski charakteryzuje się niedoborem wody. Szacuje się, że zasoby wód powierzchniowych Polski są niewielkie i wynoszą około 62 km3. Dodatkowo cechuje je zmienność sezonowa, w roku bardzo suchym zasoby mogą zmniejszyć

Czytaj dalej »

Konkurs – Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej

KONKURS W RAMACH PROJEKTUZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA„Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej” Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Pobiedziska do udziału w konkursie„Najciekawsza forma zagospodarowania wody deszczowej”, którego organizatorem jest Gmina Pobiedziska. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do oszczędności wody. Zadaniem uczestników jest dostarczenie filmu lub dokumentacji zdjęciowej wraz

Czytaj dalej »

Konkurs na „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem”

Mateusz Blachnierek, Maria Wachowiak i Kuba Gościniak zostali laureatami konkursu „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem” . Konkurs przeprowadzono w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”.Uczestnicy konkursu przygotowali filmy pokazujące potrzebę zachowań zmierzających do ograniczenia zmian klimatu i łagodzenia skutków tych zmian w życiu codziennym. Trwające nie dłużej niż

Czytaj dalej »

O drzewach i klimacie

O drzewach i klimacie Pierwsze organizmy żywe pojawiły się na naszej planecie ok. 3,8 miliarda lat temu i już wtedy niektóre z nich, choć jeszcze bardzo drobne i prymitywne, wykorzystywały promieniowanie słoneczne do produkcji energii w procesie fotosyntezy, której produkt uboczny, tlen, zaczął powoli i nieznacznie wzbogacać ziemską atmosferę. Zasadniczy

Czytaj dalej »

Konkurs organizowany w ramach projektu Zielono-niebieskie Pobiedziska

ZMIANA TERMINU (do 27 września 2022r.) NADSYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH W KONKURSIE ORGANIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU ”ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA” Zapraszamy do udziału w konkursie „Film promocyjny – ekologia idzie w parze ze zdrowiem”  organizowanym w ramach projektu „Zielono-niebieskie Pobiedziska”. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 15-20 lat z terenu miasta i

Czytaj dalej »

Warsztaty w szkołach – 2021/2022

W ramach Projektu Zielono-niebieskie Pobiedziska, którego celem jest m.in. zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez szereg działań wpływających na poprawę świadomości ekologicznej i zachowań  mieszkańców  przewidziano szereg działań edukacyjnych, w tym prowadzenie warsztatów w szkołach. Realizacja projektu odbyła się przy wsparciu partnera z Norwegii  – organizacji pozarządowej INTBAU.

Czytaj dalej »

XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022

Piknik, który odbył się 11 czerwca br. na terenie boiska przy Szkole Podstawowej w Pobiedziskach pod hasłem DLA KLIMATU I DLA LUDZI, zorganizowany został w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań

Czytaj dalej »

XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022

Zapraszamy na „XIII Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2022”, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2022r. Piknik organizowany jest w ramach projektu „ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA”. Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców na bardziej

Czytaj dalej »
Przewiń na górę
pl_PLPolski
Skip to content